GDPR (General Data Protection Regulation)
Vi på Alleoz Aesthetics värnar om din integritet och strävar efter att alltid hantera dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Denna GDPR och dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för vår verksamhet och som du har lämnat frivilligt. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att samla in är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betalningsinformation
 • Vald klinik i samband med köp
 • Övrig information som du lämnat till oss i samband med dina köp eller samarbeten med oss.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?
Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund eller samarbetspartner. Exempel på ändamål för vilka vi kan komma att använda dina personuppgifter är:

 • För att kunna leverera beställda produkter och tjänster
 • För att kunna kommunicera med dig angående dina köp eller samarbeten med oss
 • För att kunna hantera eventuella reklamationer eller supportärenden
 • För att kunna skicka marknadsföringsmaterial eller erbjudanden till dig (endast om du har godkänt detta)
 • För att kunna ge en bra möjlighet till vald klinik att ge support och erbjudanden av produkter och tjänster
 • Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Hur lagrar vi personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar eller i molntjänster som uppfyller höga säkerhetskrav. Endast auktoriserad personal har tillgång till dina personuppgifter och vi vidtar alltid lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller skada.

Delar vi dina personuppgifter med tredje part?
Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part i de fall det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund eller samarbetspartner. Exempel på tredje parter som vi kan komma att dela dina personuppgifter med är:

 • Transportbolag för leverans av beställda produkter
 • Betalningsleverantörer för hantering av betalningar
 • Kliniker som är vald i samband med köp av produkt/tjänst

Vad är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst begära att få tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av felaktiga uppgifter eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har också rätt att invända mot eller begränsa vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på [email protected]